หางปลาทองแดงขันสกรู

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • หางปลาทองแดงขันสกรู 6-35mm.       
  • หางปลาทองแดงขันสกรู 50-70mm.     
  • หางปลาทองแดงขันสกรู 95-120mm.    
  • หางปลาทองแดงขันสกรู 150-185mm.  
  • หางปลาทองแดงขันสกรู 240-300mm.  
  • หางปลาทองแดงขันสกรู 400mm.       
  • หางปลาทองแดงขันสกรู 500mm.