กราวด์เทสบ๊อกซ์ PVC

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • กราวด์เทสบ๊อกซ์ PVC Lug Type 16-120