กราวด์แคล้มป์วันโฮล

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • กราวด์แคล้มป์วันโฮล 95-120 sq.mm.