กราวด์ร็อดชุบทองแดง (ชนิดแคล้มป์ล็อคสาย)

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

ขนาด ( inch )ความยาว ( cm. )
7/16″
100 cm.
180 cm.
240 cm.
3/8″
100 cm.
180 cm.
1/2″
240 cm.
300 cm.
5/8″
183 cm.
244 cm.
305 cm.
3/4″
183 cm.
244 cm.
305 cm.