กราวด์วายแคล้มป์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • กราวด์วายแคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต
  • กราวด์วายแคล้มป์ J1152 ( โอเจ )