สเตรนแคล้มป์ด้ามปืน

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สเตรนแคล้มป์ด้ามปืน 70-95
  • สเตรนแคล้มป์ด้ามปืน 120
  • สเตรนแคล้มป์ด้ามปืน 150
  • สเตรนแคล้มป์ด้ามปืน 185
  • สเตรนแคล้มป์ด้ามปืน 400
  • สเตรนแคล้มป์ด้ามปืน 625