สเตรนแคล้มป์ด้ามตรง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สเตรนแคล้มป์ด้ามตรง AAC 35-70   / ACSR 35-70
  • สเตรนแคล้มป์ด้ามตรง AAC 95-120 / ACSR 70-95
  • สเตรนแคล้มป์ด้ามตรง AAC 150-185 / ACSR 120-150    
  • สเตรนแคล้มป์ด้ามตรง AAC 240 / ACSR 185