ไม้ชักฟิวส์ 24 ฟุต

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  •  8 ฟุต 3 ท่อน ( 24 ฟุต ) 33KV