เทปพันสายไฟแรงสูง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง 3/4″ x 30″ AAL