ตะกร้อหิ้วสาย ชนิดสองหู

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ตะกร้อหิ้วสาย 2 – 2 1/2″ นิ้ว
  • ตะกร้อหิ้วสาย 2 1/2″ – 3 นิ้ว
  • ตะกร้อหิ้วสาย 3 – 3 1/2″ นิ้ว
  • ตะกร้อหิ้วสาย 3 1/2″ – 4 นิ้ว