ล่อฟ้าแรงสูง ( จีน )

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ล่อฟ้าแรงสูง 21 KV 5 KA CANTOR
  • ล่อฟ้าแรงสูง 21 KV 10 KA CANTOR
  • ล่อฟ้าแรงสูง 24 KV 5 KA CANTOR
  • ล่อฟ้าแรงสูง 24 KV 10 KA CANTOR
  • ล่อฟ้าแรงสูง 30 KV 5 KA CANTOR