หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู # 35 KTH 2/8 C Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู # 50 KTH 1/0-12DN Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู # 70 KTH 2/0-12DN Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู # 95 KTH 3/0-12DN Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู # 120 KTH 250-12DN Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู # 185 KTH 400-12DN Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู # 240 KTH 500-12DN Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 2 รู # 380 KTH 750-12DN Kumwell