หางปลาทองแดงแรงสูง 1 รู

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • หางปลาทองแดงแรงสูง 1 รู # 35 KOH 2-8 Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 1 รู # 50 KOH 1/0-12 Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 1 รู # 70 KOH 2/0-12 Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 1 รู # 95 KOH 3/0-12 Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 1 รู # 120 KOH 250-12 Kumwell
  • หางปลาทองแดงแรงสูง 1 รู # 185 KOH 400-16 Kumwell