สลักเดี่ยวหัวลิงงอ 45 องศา

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สลักเดี่ยวหัวลิงงอ 45 องศา M16 x 250