สตับโบลท์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สตับโบลท์ M24 x 600
  • สตับโบลท์ M24 x 800
  • สตับโบลท์ M24 x 1000