สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  •  สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า (พินเทอร์มินอล 50 มม.)