หลอดต่อสายอลูมิเนียม รับแรงดึง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • หลอดต่อสายอลูมิเนียม # 25
  • หลอดต่อสายอลูมิเนียม # 35
  • หลอดต่อสายอลูมิเนียม # 50
  • หลอดต่อสายอลูมิเนียม # 70
  • หลอดต่อสายอลูมิเนียม # 95
  • หลอดต่อสายอลูมิเนียม # 120
  • หลอดต่อสายอลูมิเนียม # 185