สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M16 x 50 mm. น็อต 2″
  • สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M16 x 75 mm. น็อต 3″
  • สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M16 x 550 mm. น็อตคาน 22″
  • สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M16 x 600 mm. น็อตคาน 24″