สลักเกลียวห่วงกลม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สลักเกลียวห่วง M16 x 200 mm. ห่วง 8″
  • สลักเกลียวห่วง M16 x 250 mm. ห่วง 10″
  • สลักเกลียวห่วง M16 x 300 mm. ห่วง 12″
  • สลักเกลียวห่วง M16 x 350 mm. ห่วง 14″
  • สลักเกลียวห่วง M16 x 400 mm. ห่วง 16″
  • สลักเกลียวห่วง M16 x 450 mm. ห่วง 18″
  • สลักเกลียวห่วง M16 x 500 mm. ห่วง 20″
  • สลักเกลียวห่วง M16 x 550 mm. ห่วง 22″
  • สลักเกลียวห่วง M16 x 600 mm. ห่วง 24″