สลักเกลียวตลอด

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สลักเกลียวตลอด M16 x 400 mm. น็อต 16″
  • สลักเกลียวตลอด M16 x 450 mm. น็อต 18″
  • สลักเกลียวตลอด M16 x 500 mm. น็อต 20″
  • สลักเกลียวตลอด M16 x 550 mm. น็อต 22″