เบลแคล้มป์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เบลแคล้มป์ 25-50 mm.
  • เบลแคล้มป์ 70-185 mm.