คาปาซิเตอร์ 400/415V. 3Ph. ( OUTDOOR )

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • คาปาซิเตอร์ 5KVAR  3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 10KVAR 3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 15KVAR 3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 20KVAR 3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 25KVAR 3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 30KVAR 3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 45KVAR 3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 50KVAR 3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 60KVAR 3 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์ 75KVAR 3 50Hz.