คาปาซิเตอร์ 230V. 1Ph. ( OUTDOOR )

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • คาปาซิเตอร์  5KVAR  3Ph. 50Hz. 
  • คาปาซิเตอร์  7.5KVAR  3Ph. 50Hz.
  • คาปาซิเตอร์  10KVAR  3Ph. 50Hz.
  • คาปาซิเตอร์  12.5KVAR  3Ph. 50Hz.       
  • คาปาซิเตอร์  15KVAR  3Ph. 50Hz.