เคเบิ้ลไทร์ สีดำ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เคเบิ้ลไทร์ สีดำ   4″              
  • เคเบิ้ลไทร์ สีดำ   6″              
  • เคเบิ้ลไทร์ สีดำ   8″              
  • เคเบิ้ลไทร์ สีดำ   10″            
  • เคเบิ้ลไทร์ สีดำ   12″            
  • เคเบิ้ลไทร์ สีดำ   14″