วายนัท

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • วายนัทส้ม ( กล่องละ 100 ตัว ) SC
  • วายนัทแดง ( กล่องละ 100 ตัว ) SC
  • วายนัทเทา ( กล่องละ 50 ตัว ) SC