ดักซิลคอมปาวด์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ดักซิลคอมปาวด์ DX-5 ( 5 ปอนด์ ) EXPO