แอล.ที สวิทซ์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • T. SWITCH 400A 500V U-TAH