ลวดอลูมิเนียม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ลวดอลูมิเนียมแบน ( อาเมอร์เทป 1 x 10 มม .) ไทวาย
  • ลวดอลูมิเนียมกลม 4 มม. ไทวาย
  • ลวดอลูมิเนียมกลมแบบหุ้ม 4 มม.