คอนเนคเตอร์เอชไทพ์ ชนิดบีบ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • คอนเนคเตอร์เอชไทพ์ ชนิดบีบ 10-16 / 4-10 AP
  • คอนเนคเตอร์เอชไทพ์ ชนิดบีบ 25-50 / 2.5-6 AP
  • คอนเนคเตอร์เอชไทพ์ ชนิดบีบ 35-50 / 6-10 AP
  • คอนเนคเตอร์เอชไทพ์ ชนิดบีบ 25-50 / 16-35 AP
  • คอนเนคเตอร์เอชไทพ์ ชนิดบีบ 70-95 / 16-35 AP
  • คอนเนคเตอร์เอชไทพ์ ชนิดบีบ 50-95 / 50-95 AP