คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายเด็ดเอ็น 25-35 ( แคล้มป์ลูกตาล ) AP
  • คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายเด็ดเอ็น 50-70 ( แคล้มป์ลูกตาล ) AP
  • คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายเด็ดเอ็น 95-120 ( แคล้มป์ลูกตาล ) AP