ปลอกสีหุ้มหางปลา

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ปลอกหางปลา V-8 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-22 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-38 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-60 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-80 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-100 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-125 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-150 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-200 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว
  • ปลอกหางปลา V-250 สีน้ำตาล,ดำ,เทา,ฟ้า,เขียว,แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ขาว