หางปลาทองแดงแรงต่ำ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 16 รู 8,10
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 25 รู 8,10
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 35 รู 8,12
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 50 รู 8,12
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 70 รู 10,12
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 95 รู 10,12
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 120 รู 12,14
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 150 รู 12,16
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 185 รู 12,14
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 240 รู 12,14
 • หางปลาทองแดงแรงต่ำ 300 รู 14