สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 16 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 25 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 35 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 50 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 70 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 95 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 120 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 150 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 185 SQMM.
  • สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ 300 SQMM.