แร็ก

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • แร็กเดี่ยว 1 ช่อง 1 ลูกถ้วย
  • แร็ก 7 ช่อง 4 ลูกถ้วย AP
  • แร็ก 5 ช่อง 3 ลูกถ้วย AP
  • แร็ก 3 ช่อง 2 ลูกถ้วย AP