แผ่นห่วงยึดโยง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • แผ่นห่วงยึดโยง