ลูกถ้วยยึดโยง,มะเฟื่อง (STRAIN Insulator)

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

ขนาดยี่ห้อ
ลูกถ้วยยึดโยง STRAIN 54-1CY
ลูกถ้วยยึดโยง STRAIN 54-2CY
ลูกถ้วยยึดโยง STRAIN 54-4CY