analytics ANGA

สายไฟคืออะไร มีกี่ประเภท

สายไฟ เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว สามารถพบเห็นได้ตามอาคารบ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่าง ๆ หากคุณเป็นช่างมืออาชีพย่อมคุ้นเคยกับสายไฟแต่ละชนิดอยู่บ้าง แต่หากคุณยังเป็นมือใหม่ในเรื่องของสายไฟ ในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสายไฟ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าจริง ๆ แล้วสายไฟคืออะไร มีกี่ประเภท แต่ละประเภทใช้งานอย่างไรบ้าง สายไฟคืออะไร สายไฟ คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟไปยังจุดที่ใช้ไฟฟ้า โดยสายไฟจะประกอบไปด้วยตัวนำไฟฟ้าที่ทำด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี เช่น ทองแดงและอะลูมิเนียม ส่วนประกอบของสายไฟ สายไฟประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญได้แก่ ตัวนำไฟฟ้า (Conductor) ตัวนำไฟฟ้า ทำหน้าที่ส่งผ่านกระแสไฟฟ้า โดยวัสดุที่เหมาะสมจะนำมาทำเป็นตัวนำไฟฟ้าจะต้องมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำและมีค่าความนำไฟฟ้าสูง เพื่อให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้ทำเป็นตัวนำไฟฟ้า ได้แก่ ทองแดงและอะลูมิเนียม ฉนวน (Insulation) ฉนวน เป็นวัสดุที่หุ้มตัวนำไฟฟ้า มีคุณสมบัติต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าสูง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังส่วนอื่น ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ ช่วยลดอันตรายจากการใช้งานไฟฟ้า เช่น ไฟดูด ไฟรั่ว ไฟลัดวงจร เป็นต้น โดยฉนวนสายไฟส่วนใหญ่จะทำจาก โพลิไวนิลคลอไรด์ หรือฉนวน PVC (Polyvinylchloride) และครอสลิงค์ โพลีเอททีลีน หรือฉนวน …

สายไฟคืออะไร มีกี่ประเภท Read More »

ตู้ MDB

ทำความรู้จักตู้ MDB (Main Distribution Board)

ในสถานที่ที่มีการใช้ไฟจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหอพัก ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก หรือที่เรียกกันว่าตู้ MDB เพื่อควบคุมการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานที่นั้น ๆ อ่านมาถึงตรงนี้ใครที่สงสัยว่าตู้ MDB คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้ ตู้ MDB คืออะไร ตู้ MDB (Main Distribution Board) คือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก ทำหน้าที่ควบคุมการรับไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและจ่ายไปยังส่วนอื่น ๆ ของอาคาร รวมทั้งป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้า ซึ่งตู้ MDB นิยมใช้ในสถานที่ที่มีการใช้ไฟในปริมาณมาก เช่น อาคารขนาดกลาง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตู้ MDB ทําหน้าที่อะไร นอกจากหน้าที่ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้า ตู้ MDB ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ดังนี้ 1. รับและแจกจ่ายกำลังไฟฟ้า หน้าที่แรกของตู้ MDB …

ทำความรู้จักตู้ MDB (Main Distribution Board) Read More »

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร

หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้า เพราะเป็นจุดเริ่มต้นการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ในบทความนี้เราจึงจะพาไปรู้จักหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมแนะนำวิธีบำรุงรักษาเบื้องต้นเพื่อยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าให้ยาวนานขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าในวงจรหนึ่งให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความถี่เท่ากันในอีกวงจรหนึ่ง รวมทั้งทำหน้าที่เพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าให้มีขนาดแรงดันตามที่เราต้องการ ซึ่งปัจจุบันมีการนำหม้อแปลงไฟฟ้าไปใช้งานหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้าตามอาคารต่าง ๆ การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หม้อแปลงไฟฟ้า มีส่วนประกอบอะไรบ้าง หม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้ามีกี่ชนิด หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถจำแนกชนิดตามระบบไฟฟ้าได้ 2 ชนิด ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว และหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส 1. หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single Phase Transformer) เป็นหม้อแปลงที่ประกอบด้วยขดลวดตัวนำปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิอย่างละ 1 ชุด ใช้ในระบบพลังงานไฟฟ้าเฟสเดียว ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ใช้งานตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป โดยจะทำหน้าที่กระจายพลังงานและลดค่าแรงดันไฟฟ้าภายในบ้านให้เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 2. หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Transformer) เป็นหม้อแปลงที่ประกอบด้วยขดลวดตัวนำปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิอย่างละ 3 ชุด …

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร Read More »

สายไฟ THW

ทำความรู้จัก สายไฟ THW คืออะไร

หากพูดถึงสายไฟที่นิยมใช้เป็นอันดับต้น ๆ เชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงสายไฟ THW สายไฟประเภทหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน ซึ่งการเลือกซื้อสายไฟ THW นั้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าเป็นมือใหม่ในวงการสายไฟ และยังไม่รู้ว่าสายไฟ THW คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ห้ามพลาดบทความนี้ สายไฟ THW คืออะไร สายไฟ THW คือ สายไฟที่มีตัวนำเป็นทองแดงหุ้มด้วยฉนวน PVC ซึ่งตัวนำทองแดงที่ใช้อาจเป็นลวดทองแดงเส้นเดี่ยวเส้นเดียว หรือลวดทองแดงหลายเส้นก็ได้ โดยตัวสายไฟ THW สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 450/750 โวลต์ และทนความร้อนได้ 70 องศาเซลเซียส ช่างไฟนิยมเรียกสาย THW ว่า “สายเดี่ยว” หรือ “สายกลม” จุดเด่นของสายไฟ THW การใช้งานสายไฟ THW ด้วยคุณสมบัติที่มีความทนทานเป็นพิเศษ สามารถทนได้ทั้งแดดและฝน สายไฟ THW จึงถูกนำมาใช้งานอย่างอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะใช้งานตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป หรือในโรงงานอุตสาหกรรม อ่านมาถึงตรงนี้หากยังนึกภาพไม่ออก เราขอยกตัวอย่างลักษณะงานที่นิยมสายไฟ THW ดังนี้ …

ทำความรู้จัก สายไฟ THW คืออะไร Read More »