เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า 65 x 65 x 6 x 2250 mm.