ท่ออ่อนกันน้ำ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

รูปแบบขนาด ( inch )
Length 200 ฟุต1/2″
Length 100 ฟุต
3/4″
1″
Length 50 ฟุต
1 1/4″
1 1/2″
2″
Length 25 ฟุต
2 1/2″
3″
4″