ท่อตรงหนา IMC

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด ( inch )

  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1  1/4″
  • 1  1/2″
  • 2″
  • 2  1/2″
  • 3″
  • 4″