เคเบิ้ลแร็ค 14 ช่อง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เคเบิ้ลแร็ค 14 ช่อง AP