ฮอทไลน์แคล้มป์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฮอทไลน์แคล้มป์ 25-50 mm.
  • ฮอทไลน์แคล้มป์ 50-120 mm. ( 35-95 )
  • ฮอทไลน์แคล้มป์ 25-185 mm. ( 16-120 )