สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 130 น็อต 5″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 170 น็อต 6″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 170 น็อต 7″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 200 น็อต 8″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 250 น็อต 10″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 300 น็อต 12″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 350 น็อต 14″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 400 น็อต 16″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 450 น็อต 18″
  • สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M16 x 500 น็อต 20″