พี จี แคล้มป์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • พี จี แคล้มป์ 2 สกรู 16-70 AP
  • พี จี แคล้มป์ 2 สกรู 25-95 AP
  • พี จี แคล้มป์ 3 สกรู 70-185 AP

สลีปทองแดงต่อสายแรงต่ำ

ข้อแนะนำการเลือกใช้งาน

ใช้กับอุปกรณ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องทำความร้อน , ตู้เย็น , คอมพิวเตอร์ , ไมโครเวฟ และชุดอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์บางชนิด เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเพียงเล็กน้อยจากการเหนี่ยวนำ