สกรูเกลียวปล่อย

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สกรูเกลียวปล่อย SIZE #7 x 1/2″F TPC
  • สกรูเกลียวปล่อย SIZE #7 x 1″F TPC