ฟรีฟอร์มรัดสายหุ้ม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 25 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 35 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 50 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 70 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 95 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 120 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 150 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 185 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 240 มม.
  • ฟรีฟอร์มหุ้ม 300 มม.